cảm kháng của quận cảm cho ta biết điều gì

Cảm kháng của cuộn cảm cho tới tao biết điều gì

21.8k 24/07/2023

Đề bài: Cảm kháng của cuộn cảm cho tới tao biết điều gì? 

Bạn đang xem: cảm kháng của quận cảm cho ta biết điều gì

A. Cho biết mức phỏng cản ngăn loại năng lượng điện một chiều của cuộn cảm.

B. Cho biết cường độ cản ngăn loại năng lượng điện xoay chiều của cuộn cảm.

C. Cho biết tài năng thu thập tích điện năng lượng điện ngôi trường của cuộn cảm.

D. Cho biết tài năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm.

Xem thêm: thiết bị số là

Trả điều

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng: A

Xem thêm: bacl2 ra baso4

Cảm kháng của cảm kháng cho tới tao biết cường độ cản ngăn loại năng lượng điện một chiều của cuộn cảm.

Câu căn vặn nằm trong chủ thể

Ánh sáng sủa mặt mày trời là khả năng chiếu sáng white. Kết luận nào là sau đó là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color thích hợp trở nên. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo nên thành Câu 27. Ánh sáng sủa mặt mày trời là khả năng chiếu sáng white. Kết luận nào là sau đó là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color thích hợp trở nên. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo nên trở nên. C. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color cánh sen, vàng, lam thích hợp trở nên. D. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, domain authority cam, vàng, lục, lam, chàm, tím thích hợp trở nên.

136 5 mon trước


Xem vớ cả