cách vẽ biểu đồ hình tròn

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ hình tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu vật dụng tròn xoe tế bào miêu tả được tổ chức cơ cấu, tỉ lệ thành phần những bộ phận nhập một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, di chuyển tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu vật dụng tròn xoe Khi “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu vật dụng cột thông thường gặp gỡ : Biểu vật dụng tròn xoe đơn, tròn xoe với cung cấp kín

2. Cách vẽ biểu vật dụng tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến tạo hệ trục tọa độ

- Một số công cụ cố gắng dùng: compa, thước đo góc, PC, cây viết chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ vnđ, triệu con người thì tao cần thay đổi thanh lịch số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu với đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì rất cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn xoe.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo thứ tự vẽ theo hướng cù của kim đồng hồ thời trang. Thứ tự động những bộ phận của những biểu vật dụng cần kiểu như nhau nhằm tiện mang đến việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn xoe thì nên xác lập tâm những lối tròn xoe phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn xoe là 360o ứng tỉ lệ thành phần 100% ⇒ tỉ lệ thành phần 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền vừa đủ số liệu lên biểu vật dụng, tỉ lệ thành phần % nào là vượt lên trước nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu vật dụng.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu vật dụng.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu vật dụng.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và mĩ thuật mang đến bạn dạng vật dụng.

- Hình tròn xoe (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ lệ thành phần 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng 1,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu vật dụng tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận tấp tểnh tổ chức cơ cấu tổng quát lác lớn số 1.

- So sánh là cái nào là nhất, nhì, phụ thân,… và cho thấy đối sánh tương quan Một trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu phiên hoặc xoàng nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một số trong những lý giải.

* Khi với kể từ nhì vòng tròn xoe trở lên trên (giới hạn tối nhiều là phụ thân hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét cái cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc tách trước, nếu như với phụ thân vòng trở lên trên thì tăng liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau bại liệt mới mẻ đánh giá về nhất, nhì, phụ thân,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như kiểu như nhau thì tao gom nói chung cho những năm một phiên thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang đến Kết luận về côn trùng đối sánh tương quan Một trong những nguyên tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể tách tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ ràng (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và người sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Khi đánh giá biểu vật dụng.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Khi vẽ biểu vật dụng tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người dùng tuy vậy với kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn xoe ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo gót quy luật (giá trị thứ nhất phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm ở đầu cuối phía trái kim 12h).

- Các nguyên tố nhập biểu đồ: đơn vị chức năng, số phỏng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người dùng, thời hạn ở trong biểu vật dụng.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu vật dụng hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích luyện minh họa về biểu vật dụng tròn

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện nay tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với sự không giống nhau Một trong những chống.

- Khu vực III cướp tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy chống I tách và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia với sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được nhập quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa và hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với ngành công ty cướp tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự đầy đủ, văn minh.

Xem thêm: c2h2+h2o

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu vật dụng thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác làm việc phân theo gót ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo gót ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở việt nam tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo gót ngành kinh tế tài chính với sự thay cho thay đổi theo phía tách tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - kiến tạo và công ty, nhập bại liệt tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp tách 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - kiến tạo tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì việc làm Đổi mới mẻ, nền kinh tế tài chính của việt nam cách tân và phát triển nhanh chóng nên sẽ tạo nên đi ra được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi hầu hết nhờ sản phẩm của quy trình di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa. Riêng chống công ty cách tân và phát triển mạnh với một loạt ngành mới mẻ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang đến tạo ra và cuộc sống nên tiếp tục hấp dẫn tăng nhiều làm việc nhất,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo gót ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo gót ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt với tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty tách.

* Giải thích

- Trồng trọt cướp tru thế vì thế nhu yếu rộng lớn về thực phẩm mang đến nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được đất nước quan hoài, công ty ko thiệt sự cách tân và phát triển mạnh nhằm đáp ứng mang đến trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương fake chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, hiệu quả của nền kinh tế tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết canh ty tập luyện khả năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã với lời nói giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo gót cấu tạo đi ra đề đua Trắc nghiệm mới mẻ khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.