các đường sức từ trong lòng nam châm hình chữ u là

Câu hỏi:

14/12/2019 44,013

A. những đường thẳng liền mạch tuy vậy song cơ hội đều nhau.

Bạn đang xem: các đường sức từ trong lòng nam châm hình chữ u là

Đáp án chủ yếu xác

B. những đàng cong, cơ hội đều nhau.

C. những đường thẳng liền mạch phía kể từ đặc biệt Nam thanh lịch đặc biệt Bắc.

D. những đàng cong phía kể từ đặc biệt Nam thanh lịch đặc biệt Bắc.

Đáp án: A

Từ ngôi trường trong tim nam châm hút từ chữ U là kể từ ngôi trường đều nên những đàng mức độ kể từ là những đường thẳng liền mạch tuy vậy song cơ hội đều.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho nhì thừng dây dẫn bịa đặt sát nhau và tuy vậy song cùng nhau. Khi đem nhì loại năng lượng điện nằm trong chiều chạy qua loa thì 2 thừng dẫn

A. bú mớm nhau.

B. đẩy nhau.

C. ko tương tác.

D. đều giao động.

Câu 2:

Từ ngôi trường là dạng vật hóa học tồn bên trên vô không khí và

A. thuộc tính lực bú mớm lên những vật.

B. thuộc tính lực năng lượng điện lên năng lượng điện.

C. thuộc tính lực kể từ lên nam châm hút từ và loại năng lượng điện bịa đặt vô nó

D. thuộc tính lực đưa lên những vật bịa đặt vô nó.

Câu 3:

Lực kể từ thuộc tính lên đoạn thừng dẫn không dựa vào thẳng vào

A. kích cỡ chạm màn hình kể từ.

B. độ mạnh loại năng lượng điện chạy vô thừng dẫn.

C. chiêu nhiều năm thừng dẫn đem loại năng lượng điện.

Xem thêm: soạn văn lớp 7 đi lấy mật

D. năng lượng điện trở thừng dẫn.

Câu 4:

Vật liệu nào là tại đây ko thể dùng để phái nam châm?

A. Sắt và hợp ý hóa học của sắt;

B. Niken và hợp ý hóa học của niken;

C. Cô ban và hợp ý hóa học của cô ý ban;

D. Nhôm và hợp ý hóa học của nhôm.

Câu 5:

Nhận lăm le nào là tại đây không đúng về phái nam châm?

A. Mọi kim nam châm hút từ khi ở cân đối thì nó luôn luôn ở theo phía Bắc – Nam

B. Các đặc biệt nằm trong thương hiệu của những nam châm hút từ thì đẩy nhau;

C. Mọi nam châm hút từ đều bú mớm được sắt;

D. Mọi nam châm hút từ khi nào cũng đều có nhì đặc biệt phân biệt

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng vào khi nói tới đàng mức độ từ?

A. Qua ngẫu nhiên điểm nào là vô kể từ ngôi trường tớ cũng hoàn toàn có thể vẽ được một đàng mức độ kể từ.

B. Đường mức độ kể từ tự nam châm hút từ trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những đường thẳng liền mạch.

C. Đường mức độ mau ở điểm đem chạm màn hình kể từ rộng lớn, đàng mức độ thưa ở điểm đem chạm màn hình kể từ nhỏ.

D. Các đàng mức độ kể từ là những đàng cong kín.

Câu 7:

Từ phổ là

A. hình hình họa của những đàng mạt Fe mang lại tớ hình hình họa của những đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường.

B. hình hình họa tương tác của nhì nam châm hút từ với nhau

C. hình hình họa tương tác thân thiết loại năng lượng điện và phái nam châm

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 trang 65 skills 2

D. hình hình họa tương tác của nhì loại năng lượng điện chạy vô nhì thừng dẫn trực tiếp tuy vậy song

TÀI LIỆU VIP VIETJACK