c2h4br2 ra c2h4

Etilen Br2

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 được VnDoc biên soạn là phương trình phản xạ Lúc dẫn khí etilen qua loa hỗn hợp Brom có màu sắc domain authority cam, tiếp sau đó phản xạ làm mất đi color hỗn hợp. Hy vọng tư liệu này sẽ hỗ trợ ích mang lại chúng ta học viên vô quy trình thực hiện bài xích luyện. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: c2h4br2 ra c2h4

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một vài tư liệu tương quan cho tới phản của etilen

  • C2H4 + HCl → C2H5Cl
  • C2H4 + O2 → CH3CHO
  • C2H4 + H2O → C2H5OH
  • C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH

1. Phương trình phản xạ nằm trong của etilen với hỗn hợp Brom

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br 

                                  Etilen            Brom                Đi brommetan

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2. Cách tổ chức thực nghiệm C2H4 rời khỏi C2H4Br2

Dẫn khí etilen qua loa hỗn hợp brom có màu sắc domain authority cam

3. Hiện tượng phân biệt etilen với hỗn hợp Brom

Dung dịch brom đã trở nên thất lạc mùa

4. Tính Hóa chất của etilen 

4.1. Phản ứng oxi hóa

Khi etilen cháy trọn vẹn đưa đến CO2 cùng H2O và phản xạ lan nhiều nhiệt

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

4.2. Phản ứng cộng

Tác dụng với hỗn hợp brom (làm thay đổi color hỗn hợp Br, thất lạc màu)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Phản ứng với clo

CH2 = CH2 + Cl2 → CH2=CH2Cl – HCl

Phản ứng nằm trong hidro

C2H4 + H2 → C2H6

Phản ứng nằm trong axit

CH2= CH2 + HCl (khí) → CH3CH2Cl

C2H4 + HBr → C2H5Br

Phản ứng nằm trong nước (có ĐK nhiệt độ chừng và sự xúc tác của axit)

C2H4 + H2O → C2H5OH

4.3. Phản ứng trùng hợp

Ở vô ĐK tương thích, link thông thường bền vô phân tử etilen bị đứt rời khỏi kéo đến hiện tượng lạ những phân tử etilen phối hợp lại cùng nhau đưa đến một hóa học đem phân tử lượng rất rộng lớn được gọi là polime.

…+ CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +… → … – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – …

Tham khảo tăng những phản xạ chất hóa học không giống của C2H4:

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H6O2 + 2KOH + 2MnO2

C2H4 + 2Na → C2H4Na2

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng đặc thù của khí etilen là

A. phản xạ cháy.

B. phản xạ thế.

C. phản xạ nằm trong.

D. phản xạ phân bỏ.

Câu 2. Trong chống thực nghiệm, người tớ đun rượu etylic với hóa học xúc tác là H2SO4 quánh, ở nhiệt độ chừng 170°C nhằm pha chế khí X. Khí X là

A. Cl2.

B. CH4.

C. C2H4.

D. C2H2.

Câu 3. Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lít khí etilen ở đktc nên dùng lượng oxi (ở đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 16,8 lít.

C. 22,4 lít.

D. 33,6 lít.

Câu 4. Trùng hợp ý 1 mol etilen (với hiệu suất 100 %) ở ĐK tương thích thì nhận được lượng polietilen là

A. 7 gam.

B. 14 gam.

C. 28 gam.

D. 56 gam.

Câu 5. Khi dẫn khí etilen vô hỗn hợp Brom dư đựng vô ống thử đem để ý thấy

A. color của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, đem hóa học kết tủa

B. color của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, đem hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

C. color của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, đem khí bay ra

D. color của hỗn hợp brom ko thay cho đổi

Xem đáp án

Đáp án B

Khi dẫn khí etilen vô hỗn hợp Brom dư đựng vô ống thử đem để ý thấy

màu của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, đem hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Câu 6. Khí metan đem láo nháo một lượng nhỏ khí etilen. Để nhận được metan tinh nghịch khiết, tớ dẫn láo hợp ý khí qua

A. hỗn hợp brom.

B. hỗn hợp phenolphtalein.

C. hỗn hợp axit clohidric.

D. hỗn hợp nước vôi vô.

Xem đáp án

Đáp án A

Dẫn láo hợp ý khí qua loa hỗn hợp brom. Khí etilen phản xạ với brom bị hội tụ lại vô hỗn hợp.

Xem thêm: móng tay nổi hạt gạo

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br.

Khí metan ko phản xạ bay thoát ra khỏi hỗn hợp, nhận được metan tinh nghịch khiết.

Câu 7. Etilen đem những đặc điểm chất hóa học sau:

A. Tham gia phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, phản xạ với dung dịch tím và phản xạ cháy.

B. Chỉ nhập cuộc phản xạ thế và phản xạ với hỗn hợp dung dịch tím.

C. Chỉ nhập cuộc phản xạ cháy.

D. Chỉ nhập cuộc phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, ko nhập cuộc phản xạ cháy.

Xem đáp án

Đáp án A

Etilen đem những đặc điểm chất hóa học sau:

A. Tham gia phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, phản xạ với dung dịch tím và phản xạ cháy.

Câu 8.  Hỗn hợp ý khí X bao gồm H2 và C2H4 đem tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X trải qua Ni đun rét, nhận được láo hợp ý khí Y đem tỉ khối đối với He là 5. Hiệu suất của phản xạ hidro hóa là?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Xem đáp án

Đáp án C

Giả sử lấy 1 mol láo hợp ý X.

Gọi x, nó theo thứ tự là số mol của H2, C2H4

Ta đem bám theo fake sử

=> x + nó = 1 (1)

MX= (28x + 2y)/(x + y) = 3,75.4 (2)

Từ (1) và (2) => x = nó = 0,5 mol

Hiệu suất tính bám theo H2 hoặc C2H4 đều như nhau

Áp dụng công thức:

MX/MY = nY/nX=> nY = (nX.MX)/MY = (1.3,75.4)/5.4= 0,75

=> nH2 phản ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

=> H = 0,25/0,5.100% = 50%

Câu 9. Cho láo hợp ý X bao gồm metan, etilen và axetilen. Lấy 8,6 gam X ứng dụng không còn với hỗn hợp brom dư thì lượng brom phản xạ là 48 gam. Mặt không giống, nếu như mang lại 13,44 lít (ở đktc) láo hợp ý khí X ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 đem vô X là

A. 40%.

B. 20%.

C. 25%

D. 50%

Xem đáp án

Đáp án D

Trong 8,6g X chứa chấp x mol C2H4; nó mol C2H2; z mol CH4

mhh X = 28z + 26y + 16z = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ vô X = nC2H4 + 2.nC2H2 => x + 2y = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 vô X = 0,15/0,6 = 25%

=> vô 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng chính là 25% => nó = 25%.(x + nó + z) (3)

Từ (1), (2) và (3) => x = 0,1; nó = 0,1; z = 0,2

==>%n CH4 vô X = 50%

Câu 10. Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học này đem link π thông thường bền vô phân tử đem kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

(trừ link pi trong khoảng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Kiểm tra kỹ năng và kiến thức về Anken:

Bài trắc nghiệm số: 904

Bài trắc nghiệm được biên soạn tự KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

Xem thêm: dấu tích của người tối cổ ở đông nam á

.........................

Trên phía trên VnDoc đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu đặc biệt hữu ích C2H4 + Br2 → C2H4Br2. Để đem sản phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc van nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài xích luyện Hóa học tập 9, Tài liệu học hành lớp 9 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Luyện ganh đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.