bài tập về crom và hợp chất của crom có đáp án

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Dạng 1

Bạn đang xem: bài tập về crom và hợp chất của crom có đáp án

Lý thuyết về crom và hợp ý hóa học của crom

* Một số chú ý cần thiết nhớ:

- Crom là 1 trong những sắt kẽm kim loại đem cường độ hoạt động và sinh hoạt chất hóa học nằm trong lòng Zn và Fe

- Crom không tác dụng với NaOH ở từng ĐK và bị thụ động vô HNO3 quánh nguội, H2SO4 quánh nguội.

- Crom rất có thể ứng dụng được với: phi kim, hỗn hợp axit (HCl, H2SO4, HNO3 ..) , hỗn hợp muối

- CrO là oxit bazo, Cr2O3 là oxit lưỡng tính, CrO3 là oxit axit

2\(Cr{O_4}^{2 - }\) +  2H+ \(\overset{{}}{↔}\) \(C{r_2}{O_7}^{2 - }\) +  H2O

 (màu vàng)           (màu domain authority cam)

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Crom không phản xạ với hóa học này tại đây ?

A. hỗn hợp H2SO4 loãng đun rét.

B. hỗn hợp NaOH quánh, đun rét.

C. hỗn hợp HNO3 quánh, đun rét.

D. hỗn hợp H2SO4 quánh, đun rét.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Crom ko ứng dụng với hỗn hợp NaOH ở từng điều kiện

Đáp án B

Ví dụ 2: Al và Cr như là nhau ở điểm :

A. nằm trong ứng dụng với HCl đưa đến muối hạt đem nấc lão hóa là +3.

B. cùng ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư đưa đến hóa học Na[M(OH)4].

C. nằm trong ứng dụng với khí clo đưa đến muối hạt đem dạng MCl3.

D. nằm trong bị thụ động vô hỗn hợp nước cường toan.

Hướng dẫn giải chi tiết:

 A. nằm trong ứng dụng với HCl đưa đến muối hạt đem nấc lão hóa là +3. (Crom ứng dụng với HCl đem nấc OXH là +2)

B. cùng ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư đưa đến hóa học Na[M(OH)4]. (Crom ko ứng dụng với NaOH ở từng điều kiện)

C. nằm trong ứng dụng với khí clo đưa đến muối hạt đem dạng MCl3. (đúng)

D. nằm trong bị thụ động vô hỗn hợp nước cường toan. (sai, đều phản xạ vô hỗn hợp nước cường toan)

Đáp án C.

Ví dụ 3: Cho sơ đồ vật gửi hoá Một trong những hợp ý hóa học của crom :

Cr(OH)3.\(\xrightarrow{+\,\,KOH}\). X \(\xrightarrow{+\,\,C{{l}_{2}}/KOH}\) Y \(\xrightarrow{+\,\,{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}\) Z \(\xrightarrow{+\,\,FeS{{O}_{4}}/{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}\) T

Các hóa học X, Y, Z, T bám theo trật tự là :

A. KCrO2 ; K2CrO4 ; K2Cr2O7 ; Cr2(SO4)3.

B. K2CrO4 ; KCrO2 ; K2Cr2O7 ; Cr2(SO4)3.

C. KCrO2 ; K2Cr2O7 ; K2CrO4 ; CrSO4.

D. KCrO2 ; K2Cr2O7 ; K2CrO4 ; Cr2(SO4)3.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta đem phương trình phản ứng:

Cr(OH)3 + KOH → KCrO2 + 2H2O

2KCrO2 + 3Cl2 + 8KOH → 2K2CrO4 + 6KCl + 4H2O

K2CrO4 + H2SO4 → K2Cr2O7 + K2SO4

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O

Đáp án A

Quảng cáo

Dạng 2

Crom ứng dụng với phi kim và hỗn hợp axit

* Một số chú ý cần thiết nhớ

- Crom bị thụ động vô H2SO4 quánh, nguội và HNO3 đặc nguội.

- Crom tan được vô hỗn hợp HCl loãng, nóng; H2SO4 loãng rét.

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Cho 13,5 gam láo lếu hợp ý những sắt kẽm kim loại Al, Cr, Fe ứng dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng rét (trong ĐK không tồn tại ko khí) chiếm được hỗn hợp X và 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong ĐK không tồn tại ko khí) chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

Hướng dẫn giải chi tiết:

Định luật bảo toàn vẹn toàn tử:

\({{n}_{{{H}_{2}}}}=0,35\text{ }(mol)={{n}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}\text{ }\to \text{ }{{m}_{{{H}_{2}}}}=0,7\text{ }(gam)\text{ }\to \text{ }{{m}_{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}}=34,3\text{ }(gam)\)

Bảo toàn khối lượng:

Ta có: mMuối = 13,5 + 34,3 – 0,7 = 47,1 (gam)

Ví dụ 2: Hòa tan không còn 2,16 gam láo lếu hợp ý Cr và Fe vô hỗn hợp HCl (loãng), rét chiếm được 896 ml khí (đktc). Lượng crom đem vô láo lếu hợp ý là :

Xem thêm: viết đoạn văn 200 chữ về thành công và that bại

A. 0,065 gam.

B. 1,04 gam.

C. 0,560 gam.

D. 1,015 gam.

Hướng dẫn giải chi tiết:

n H2 = 0,896 : 22,4 = 0,04 (mol)

Gọi số mol của Cr, Fe đem vô láo lếu hợp ý bên trên theo lần lượt là x, hắn (mol)

Tổng lượng sắt kẽm kim loại đã có được vô hỗn hợp sau phản xạ là 2,16 gam

=> 52x + 56y = 2,16 (I)

Áp dụng toan luật bảo toàn electron

2 . n Cr + 2 . n Fe = 2 . 0,04

=> 2x + 2y = 0,08 (II)

Từ (I) và (II)

=> x = 0,02; hắn = 0,02

=> m Cr = 0,02 .52 = 1,04 gam

Đáp án B

Ví dụ 3: Đốt cháy trọn vẹn bột crom vô oxi (dư) chiếm được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Khối lượng crom bị nhóm cháy là :

 A. 0,78 gam.

B. 3,12 gam.

C. 1,74 gam.

D. 1,19 gam.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta đem phương trình hóa học:

2Cr + 3O2 → 2Cr2O3

n Cr2O3 = 4,56 : 152 = 0,03 mol

n Cr = 2 n Cr2O3 = 0,06 mol

=> m Crom = 0,06 . 52 = 3,12 gam

Đáp án B

Dạng 3

Bài toán về phản xạ sức nóng nhôm của oxit crom

* Một số chú ý cần thiết nhớ:

Ta đem phản xạ sức nóng nhôm của Al với oxit của crom như sau:

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Đối với dạng thắc mắc này, những em thông thường vận dụng toan luật bảo toàn electron, bảo toàn thành phần nhằm xử lý câu hỏi.

Ví dụ 1: Nung rét 46,6 gam láo lếu hợp ý bao gồm Al và Cr2O3 (trong ĐK không tồn tại ko khí) cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Chia láo lếu hợp ý chiếm được sau phản xạ trở nên nhì phần đều nhau. Phần một phản xạ vừa phải đầy đủ với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M (loãng). Để hòa tan không còn phần nhì cần thiết vừa phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp a mol HCl. Giá trị của a là

Hướng dẫn giải chi tiết:

TH1: Al dư, Cr2O3 không còn. Chỉ đem Al dư và Al2O3 tan vô NaOH => nAl thuở đầu = nNaOH = 0,3 mol

=> nCr2O3 = 0,1

Với HCl, thành phầm chứa chấp Al3+ (0,3 mol), Cr2+ (0,2 mol) => nCl- = 1,3 mol

Vậy nHCl = 1,3 mol

TH2: Al không còn (x mol), Cr2O3 còn dư (y mol)

=> nNaOH = x + 2y = 0,3

mhh = 27x + 152.(0,5x + y) = 23,3

=> x = 1/54 và hắn = 19/135

Với HCl, thành phầm chứa chấp Al3+ (1/54 mol), Cr3+ (2y = 38/135) và Cr2+ (1/54 mol)

=> nCl- = 0,937 mol

Ví dụ 2: Khối lượng bột nhôm cần thiết dùng để làm pha chế được 3,9 gam crom vì chưng cách thức sức nóng nhôm là :

 A. trăng tròn,250 gam.          

B. 35,696 gam.

C. 2,025 gam.

D. 81,000 gam.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta đem phương trình phản ứng:

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

=> n Cr = 3,9 : 52 = 0,075 mol

Từ phương trình: n Al = n Cr = 0,075 mol

Xem thêm: góc cùng phụ

m Al = 0,075 . 27 = 2,025 gam

Đáp án C.

Loigiaihay.com