bài tập về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 1. sít dụng những hằng đẳng thức sau nhằm khai triển hằng đẳng thức:

Bạn đang xem: bài tập về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 2. sít dụng những hằng đẳng thức sau nhằm khai triển hằng đẳng thức:

Bài 3. Rút gọn gàng những hằng đẳng thức

Xem thêm: the man a poor man is invited to the clambake last night

—————————————————

►Tải về tệp tin PDF tại trên đây.

►Xem thêm: Bài tập luyện về Phương trình số 1 một ẩn

Xem thêm: óc eo là tên gọi của