bài tập toán chia lớp 3

Giải bài xích tập dượt Toán lớp 3 Chương 2

Bài tập dượt Toán lớp 3: Phép phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư là tư liệu ôn tập dượt Chương 2 với những bài xích tập dượt Toán lớp 3 cơ bạn dạng, hùn những em học viên rèn luyện những dạng Toán lớp 3 đạt thành phẩm rất tốt, góp thêm phần gia tăng tăng kiến thức và kỹ năng của những em. Mời chúng ta xem thêm toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về Phép phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư lớp 3.

Bạn đang xem: bài tập toán chia lớp 3

A. Lý thuyết lưu ý về phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư

+ Phép phân tách đem dư là phép tắc phân tách đem dư. Ví dụ: triển khai phép tắc phân tách 58 : 3

Bài tập dượt Toán lớp 3: Phép phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư

Ta triển khai phép tắc phân tách như sau:

+ 5 phân tách 3 được một. 1 nhân 3 vị 3, 5 trừ 3 vị 2

+ Hạ 8, 28 phân tách 3 được 9. 9 nhân 3 vị 27. 28 trừ 27 vị 1

Vậy 58 : 3 = 19 (dư 1)

+ Nhận xét: nhập phép tắc phân tách đem dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách và số dư lớn số 1 rất có thể đem là số nhỏ nhiều hơn số phân tách 1 đơn vị

+ Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách đem dư vị 0. Ví dụ. triển khai phép tắc phân tách 84 : 6

Bài tập dượt Toán lớp 3: Phép phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư

Ta triển khai phép tắc phân tách như sau:

+ 5 phân tách 4 được một. 1 nhân 4 vị 4, 5 trừ 4 vị 1

+ Hạ 2, 12 phân tách 4 được 3. 3 nhân 4 vị 12. 12 trừ 12 vị 0

+ Vậy 52 : 4 = 13

+ Số bị phân tách = số phân tách x thương + số dư

>>> Xem thêm: Lý thuyết Phép phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư

B. Bài tập dượt áp dụng về phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư

I. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1: Số dư của phép tắc phân tách 73 : 4 là:

Câu 2: Số dư của phép tắc phân tách 85 : 5 là:

Câu 3: Trong phép tắc phân tách đem dư, số phân tách vị 7 thì số dư lớn số 1 rất có thể đem là:

Câu 4: Phép phân tách nào là tiếp sau đây đem nằm trong số dư với phép tắc phân tách 27 : 2?

A. 48 : 7B. 55 : 3C. 64 : 4D. 73 : 5

Câu 5: Một số phân tách mang lại 8 được 6 dư 3. Số tê liệt là:

Câu 6: Trong những phép tắc phân tách sau, đâu là phép tắc phân tách hết?

A. 14 : 6B. 32 : 3C. 46 : 2D. 37 : 7

II. Bài tập dượt tự động luận

Bài 1: Đặt rồi tính:

49 : 482 : 347 : 426 : 2
84 : 597 : 681 : 360 : 5

Bài 2: Một lớp học tập đem 45 học viên được gia sư chia đều cho 2 bên nhập 3 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm đem từng nào học tập sinh?

Bài 3: Một thùng dầu 84 lít được chia đều cho 2 bên nhập 5 can dầu nhỏ. Hỏi từng can dầu chứa chấp từng nào lít dầu? Thùng dầu còn quá từng nào lít dầu?

Bài 4: Cho phép tắc phân tách đem số phân tách và thương đều cân nhau và đều là số lẻ mang trong mình 1 chữ số, số dư của phép tắc phân tách này là 7. Số bị phân tách của phép tắc phân tách tê liệt là:

Bài 5: Một đoàn khách hàng đem 55 người mong muốn qua quýt sông, tuy nhiên thuyền chỉ chở được 5 người (kể toàn bộ cơ thể lái thuyền). Hỏi cần thiết tối thiểu từng nào thuyền nhằm chở không còn số kkhách đó?

C. Lời giải bài xích tập dượt về phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư

I. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
AABBAC

II. Bài tập dượt tự động luận

Bài 1: Học sinh tự động bịa phép tắc tính phân tách rồi tính

49 : 4 = 12 (dư 1)82 : 3 = 27 (dư 1)47 : 4 = 11 (dư 3)26 : 2 = 13
84 : 5 = 16 (dư 4)97 : 6 = 16 (dư 1)81 : 3 = 2760 : 5 = 12

Bài 2:

Mỗi sản phẩm đem số học viên là:

45 : 3 = 15 (học sinh)

Xem thêm: bài 22 ba đường conic

Đáp số: 15 học tập sinh

Bài 3:

Mỗi can dầu chứa chấp số lít dầu là:

84 : 5 = 16 (lít) dư 4 lít

Đáp số: 16 lít dầu và quá 4 lít dầu

Bài 4:

Số phân tách và thương của phép tắc phân tách là 9 vì thế 9 là số lẻ có một chữ số và to hơn số dư.

Số bị phân tách của phép tắc phân tách tê liệt là:

9 × 9 + 7 = 88

Đáp số: 88.

Bài 5: 

Mỗi thuyền chỉ chở được rất nhiều nhất số khách hàng là:

5 – 1 = 4 (người)

Thực hiện tại phép tắc phân tách tớ có:

55 : 4 = 13 (dư 3)

Cần 13 thuyền từng thuyền chở 4 người khách hàng, còn 3 người khách hàng chưa xuất hiện số ghế nên cần thiết thêm một thuyền nữa.

Vậy cần thiết tối thiểu số thuyền là:

13 + 1 = 14 (thuyền)

Đáp số: 14 thuyền

D. Bài tập dượt tự động luyện về phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư

Câu 1: May từng cỗ ăn mặc quần áo không còn 4m vải vóc. Hỏi đem 95m vải vóc thì may được rất nhiều nhất từng nào cỗ ăn mặc quần áo và còn quá bao nhiêu mét vải?

Câu 2: Một đoàn khách hàng bao gồm 42 người mong muốn qua quýt sông, tuy nhiên từng thuyền chỉ chở được 6 người từng chuyến, kể toàn bộ cơ thể lái thuyền. Hỏi cần thiết tối thiểu từng nào thuyền nhằm chở không còn số khách hàng tê liệt.

Câu 3: Một siêu thị chào bán gạo còn 35kg gạo Bắc Hương, phân tách nhập những túi nhỏ nhằm chào bán, từng túi 4kg. Hỏi cần thiết tối thiểu từng nào túi nhằm đựng không còn số gạo đó?

Câu 4: Cho vấn đề theo đòi tóm lược sau:

3m vải vóc : 1 cỗ quần áo

65m vải: ... cỗ quần áo?

Thừa … (m ) vải?

Đáp án bài xích 4:

Ta có: 65 : 3 = 21 (dư 2)

Vậy đem 65 m vải vóc thì may được rất nhiều nhất 21 cỗ ăn mặc quần áo và còn quá 2 mét vải vóc.

Đáp số: 21 cỗ, quá 2m vải vóc.

Xem thêm: bài 23 năng lượng công cơ học

E. Trắc nghiệm Phép phân tách không còn, phép tắc phân tách đem dư

>> Xem toàn cỗ bên trên đây: Trắc nghiệm Phép phân tách không còn, phép tắc phân tách đem dư 

--------

Hi vọng với những bài xích tập dượt phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư lớp 3, vị sự rèn luyện thông thường xuyên, những em tiếp tục hiểu thâm thúy rộng lớn về dạng Toán lớp 3 này. Như vậy, VnDoc.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta Bài tập dượt Toán lớp 3: Phép phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư. Bên cạnh đó, những em học viên rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích tập dượt môn Toán lớp 3 không thiếu không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích đua đạt thành phẩm cao. Chúc những em học tập chất lượng.

  • Bài tập dượt Toán lớp 3 - Phép phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư
  • Đề đánh giá 15 phút bài xích Phép phân tách không còn và phép tắc phân tách đem dư