bài tập nhân 2 chữ số lớp 4

Bài tập dượt Toán lớp 4

Bài tập dượt nhân với số sở hữu nhị chữ số lớp 4 canh ty những em học viên rèn luyện triển khai quy tắc nhân một vài với sở hữu nhị chữ số, nhân với 11. Các dạng bài bác tập dượt canh ty những em gia tăng lại dạng Toán Chương 2 lớp 4 - Bốn quy tắc tính với những số ngẫu nhiên. Hình học tập.

Bạn đang xem: bài tập nhân 2 chữ số lớp 4

Đối với Việc lớp 4 nhân với số sở hữu nhị chữ số, học viên vẫn còn đấy bắt gặp nhiều trở ngại Khi lưu giữ quá trình triển khai đo lường.

1. Hướng dẫn thực hiện bài bác nhân với số sở hữu nhị chữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện nay quy tắc tính 45 x 25

Bài tập dượt nhân với số sở hữu nhị chữ số

Thực hiện nay quy tắc tính theo gót trật tự kể từ nên qua loa trái

5 nhân 5 vì chưng 25, ghi chép 5 lưu giữ 2

5 nhân 4 vì chưng trăng tròn tăng 2 vì chưng 22, ghi chép 22

2 nhân 5 vì chưng 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

2 nhân 4 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, ghi chép 9

Hạ 5

0 nằm trong 2 vì chưng 2, ghi chép 2

9 nằm trong 2 vì chưng 11, ghi chép 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện nay quy tắc tính 230 x 24

Bài tập dượt nhân với số sở hữu nhị chữ số

Thực hiện nay quy tắc tính theo gót trật tự trừ nên qua loa trái

 • 4 nhân 0 vì chưng 0, ghi chép 0
 • 4 nhân 3 vì chưng 12, ghi chép 2 lưu giữ 1
 • 4 nhân 2 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, ghi chép 9
 • 2 nhân 0 vì chưng 0, ghi chép 0
 • 2 nhân 3 vì chưng 6, ghi chép 6
 • 2 nhân 2 vì chưng 4, ghi chép 4
 • Hạ 0
 • 0 nằm trong 2 vì chưng 2, ghi chép 2
 • 6 nằm trong 9 vì chưng 15, ghi chép 5 lưu giữ 1
 • Hạ 4 thêm một vì chưng 5, ghi chép 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ bên trên rút đi ra được quá trình thực hiện:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Nhân mặt hàng đơn vị chức năng của số ở bên dưới với số phía trên theo gót trật tự kể từ nên qua loa trái khoáy.

Bước 3: Nhân hàng trăm của số ở bên dưới với số phía trên kể từ nên qua loa trái khoáy. Khi ghi chép cần thiết lùi về phía trái 1 cột đối với tích riêng rẽ loại nhất

Bước 4: Cộng thành quả nhân của bước 2 và 3 được thành quả của quy tắc tính.

Bước 5: Kiểm tra lại kết quả

2. Nhân nhẩm số sở hữu 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4)4 = 154

2.2. Nhận xét

Ngoài việc bịa đặt tính và tính thì so với quy tắc nhân số sở hữu 2 chữ số với 11 thì tao rất có thể triển khai nhẩm nhanh chóng bằng phương pháp triển khai tính chất: ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài tập dượt áp dụng Nhân với số sở hữu nhị chữ số

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức a x 99 với a vì chưng 35, 40, 45

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 12 = 24

b) hắn : 57 = 11

c) hắn : 11 = 999

d) hắn : 72 = 18

Bài 4: Một cỗ chuyện tranh 24 quyển biết giá bán của từng quyển là 36.000 đồng. Hỏi cỗ chuyện tranh bại từng nào tiền?

Bài 5: Nông ngôi trường A, tăng mạnh tăng tài sản xuất biết mùa 1 bao gồm 12 ngày thường ngày trồng được 675 cây cao su thiên nhiên. Đợt 2 là 16 ngày thường ngày trồng được tăng 826 cây. Hỏi sau 2 mùa bại, nông ngôi trường trồng được toàn bộ từng nào cây cao su?

Bài 6: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn là 12m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 9m. Tính diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật bại.

Bài 7: Một tủ sách sở hữu 25 tủ sách, bên trên từng tủ sách được xếp 134 cuốn sách. Tính số sách ở tủ sách.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Bài tập dượt nhân với số sở hữu nhị chữ số

Thực hiện nay quy tắc tính từng bước theo gót trật tự kể từ nên qua loa trái khoáy.

 • 1 nhân 5 vì chưng 5, ghi chép 5
 • 1 nhân 1 vì chưng 1, ghi chép 1
 • 8 nhân 5 vì chưng 40, ghi chép 0 (dưới 1) lưu giữ 4
 • 8 nhân 1 vì chưng 8, tăng 4 vì chưng 12, ghi chép 12
 • Hạ 5
 • 1 nằm trong 0 vì chưng 1, ghi chép 1
 • Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

Bài tập dượt nhân với số sở hữu nhị chữ số

 • 0 nhân 314 vì chưng 0
 • 2 nhân 4 vì chưng 8, ghi chép 8
 • 2 nhân 1 vì chưng 2, ghi chép 2
 • 2 nhân 3 vì chưng 6, ghi chép 6
 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x trăng tròn = 6280

Bài tập dượt nhân với số sở hữu nhị chữ số

 • 8 nhân 6 vì chưng 48, ghi chép 8 lưu giữ 4
 • 8 nhân 4 vì chưng 32, tăng 4 vì chưng 36, ghi chép 6 lưu giữ 3
 • 8 nhân 7 vì chưng 56, tăng 3 vì chưng 59, ghi chép 59
 • 1 nhân 746 vì chưng 746, ghi chép 746
 • Hạ 8 xuống
 • 6 nằm trong 6 vì chưng 12, ghi chép 2 lưu giữ 1
 • 4 nằm trong 9 vì chưng 13 thêm một vì chưng 14, ghi chép 4 lưu giữ 1
 • 5 nằm trong 7 vì chưng 12 thêm một vì chưng 13, ghi chép 13

Vậy 746 x 18 = 13428

Bài tập dượt nhân với số sở hữu nhị chữ số

 • 9 nhân 1 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 9 nhân 2 vì chưng 18, ghi chép 8 lưu giữ 1
 • 9 nhân 4 vì chưng 36 thêm một vì chưng 37, ghi chép 7 lưu giữ 3
 • 8 nhân 1 vì chưng 8, ghi chép 8 (viết trực tiếp số 8 ở tích riêng rẽ loại nhất)
 • 8 nhân 2 vì chưng 16, ghi chép 6 lưu giữ 1
 • 8 nhân 4 vì chưng 32 thêm một vì chưng 33, ghi chép 33
 • Hạ 9
 • 8 nằm trong 8 vì chưng 16, ghi chép 6 lưu giữ 1
 • 6 nằm trong 7 vì chưng 13 thêm một, vì chưng 14 ghi chép 4 lưu giữ 1
 • 3 nằm trong 3 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, ghi chép 7
 • hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

Với a = 35 thay cho nhập biểu thức tao sở hữu 35 x 99 = 3465

Với a = 40 thay cho nhập biểu thức tao sở hữu 40 x 99 = 3960

Với a = 45 thay cho nhập biểu thức tao sở hữu 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) hắn : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) hắn : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) hắn : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) hắn : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ chuyện tranh sở hữu tổng số chi phí là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy cỗ chuyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của mùa 1 nông ngôi trường A trồng được số lượng kilomet cao su thiên nhiên là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của mùa 2 nông ngôi trường B trồng được số lượng kilomet cao su thiên nhiên là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 mùa nông ngôi trường A trồng được số lượng kilomet là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả hai mùa trồng được 21316 cây cao su

Xem thêm: xác định các tập hợp sau

Bài 6:

Chiều lâu năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

12 + 9 = 21 (m)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

12 × 21 = 252 (m2)

Đáp số: 252m2

Bài 7:

Thư viện sở hữu toàn bộ số cuốn sách là:

134 × 25 = 3350 (cuốn sách)

Đáp số: 3350 cuốn sách

4. Bài tập dượt tự động luyện Nhân với số sở hữu nhị chữ số (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 11 = 777

b) hắn : 21 = 121

c) hắn : 40 = 198

d) hắn : 62 = 11

Bài 4: Một ngôi trường học tập A sở hữu toàn bộ 22 lớp, 16 lớp sở hữu sĩ số là 38 học viên, 6 lớp sở hữu sĩ số 42 học viên. Hỏi ngôi trường học tập A sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền nằm trong ganh đua cấp hạc thách thức 30 ngày. lõi 5 ngày đầu thường ngày Thủy cấp được 72 con cái và Huyền cấp rộng lớn Thủy 7 con cái, 25 ngày tiếp theo sau thường ngày Huyền và Thủy cấp được 56 con cái. Hỏi tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền vẫn cấp từng nào con?

Bài 6

Một hình chữ nhật sở hữu chu vi là 162cm, chiều rộng lớn là 34cm. Vậy diện tích S hình chữ nhật này là bao nhiêu

Câu 7: Cho nhị số ngẫu nhiên hiểu được tầm nằm trong của nhị số này là 122 và số to hơn số bé bỏng 48 đơn vị chức năng.

Vậy tích của nhị số bại là?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121

b) 1331

c) 7650

d) 25245

Bài 2:

a) 804

b) 462

c) 1018

d) 978

Bài 3:

a) hắn = 8547

b) hắn = 2541

c) hắn = 7920

d) hắn = 682

Bài 4:

Số học viên của 16 lớp là: 38 x 16 = 608 (học sinh)

Số học viên của 6 lớp là: 6 x 42 = 252 (học sinh)

Số học viên của 22 lớp là: 608 + 252 = 860 (học sinh)

Đ/s: 860 học tập sinh

Bài 5:

Trong 5 ngày đầu thường ngày Huyền cấp được số con cái hạc là: 72 + 7 = 79 (con)

Số hạc Thủy cấp nhập 5 ngày đầu là: 5 x 72 = 360 (con)

Số hạc Huyền cấp nhập 5 ngày đầu là: 79 x 5 = 395 (con)

Số hạc Thủy cấp nhập 25 ngày tiếp là: 25 x 56 = 1400 (con)

Số hạc Huyền cấp nhập 25 ngày tiếp là: 25 x 56 = 1400 (con)

Tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền vẫn cấp là: 360 + 395 + 1400 + 1400 = 3555 (con)

Đ/s: 3555 con cái hạc

Bài 6

Nửa chu vi hình chữ nhật bại là:

162 : 2 = 81(cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật bại là:

81 − 34 = 47 (cm)

Diện tích hình chữ nhật bại là:

47 × 34 = 1598 (cm2)

Đáp số: 1598cm2

Bài 7:

Tổng của nhị số ngẫu nhiên bại là:

122×2=244

Ta sở hữu sơ đồ:

Bài tập dượt Nhân với số sở hữu nhị chữ số Toán lớp 4

Số rộng lớn là:

(244+48):2=146

Số bé bỏng là:

146−48=98

Tích của nhị số ngẫu nhiên bại là:

146×98=14308

Đáp số: 14308.

Vậy đáp án đích thị điền nhập dù trống rỗng là 14308.

Xem thêm: bình ngô đại cáo chân trời sáng tạo

Chú ý

 • Học sinh rất có thể thực hiện sai Khi lấy tổng chủ yếu ngay số tầm nằm trong và vì chưng 122,
 • sau bại vận dụng công thức tìm kiếm được nhị số là 85 và 37, kể từ bại tìm kiếm được tích sai là 3145.

Trên phía trên VnDoc tổ hợp toàn cỗ chỉ dẫn giải những ví dụ, bài bác rèn luyện về dạng toán Nhân với số sở hữu nhị chữ số Toán lớp 4. Để tìm hiểu thêm câu nói. giải sách BT gần giống SGK dạng toán này, chúng ta nằm trong theo gót dõi sau đây.

5. Toán lớp 4 Nhân với số sở hữu nhị chữ số

 • Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 39: Nhân với số sở hữu nhị chữ số
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán 4 bài bác 59: Nhân với số sở hữu nhị chữ số
 • Toán lớp 4 trang 69, 70: Nhân với số sở hữu nhị chữ số - Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán 4 bài bác 60: Luyện tập dượt Nhân với số sở hữu nhị chữ số

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 và đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học tập theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn nước nhằm mục tiêu mang đến cho tới học viên lớp 4 những đề ôn ganh đua học tập kì unique nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ vận chuyển không tính phí đề ganh đua về và ôn luyện.