bài 28 địa lí 10 chân trời sáng tạo

Câu 1

Giải bài xích thực hành thực tế 1 trang 108 SGK Địa lí 10

Bạn đang xem: bài 28 địa lí 10 chân trời sáng tạo

Dựa vô hình 26.1 (Phân phụ thân một vài cây xanh chính) và hình 26.2 (Phân phụ thân một vài gia cầm chính), em hãy xác lập sự phân bổ một vài cây xanh, gia cầm chủ yếu bên trên trái đất bám theo khêu gợi ý kể từ bảng 28.1.

Phương pháp giải:

Quan sát những hình 26.1, 26.2 nhằm hoàn thiện bảng 28.1.

Lời giải chi tiết:

Sự phân bổ một vài cây xanh, gia cầm chủ yếu bên trên thế giới:

Quảng cáo

Câu 2

Giải bài xích thực hành thực tế 2 trang 108 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu sau:

a. Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân bám theo lục địa, năm 2000 và 2019.

b. Nhận xét sự thay cho thay đổi tỉ trọng độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân bám theo lục địa, năm 2000 và 2019.

Phương pháp giải:

- Xác lăm le loại biểu thiết bị phù hợp nhất:

+ Thể hiện nay được quy tế bào và cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của 5 lục địa vô hai năm 2000 và 2019.

+ Quan sát bảng số liệu 28.2.

=> Biểu thiết bị tròn trĩnh.

- Xử lí số liệu:

+ Cộng tổng vốn phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của 5 lục địa từng năm => Giá trị phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trái đất.

Xem thêm: ngữ văn 6 bàn về nhân vật thánh gióng

+ Tính tỉ trọng phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản từng lục địa theo lần lượt năm 2000 và 2019.

Ví dụ:

Tỉ trọng phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = Giá trị phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 : Giá trị phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trái đất năm 2000 x 100.

(Tỉ trọng phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = 1217,8 : 2036,6 x 100 = 59,9%).

- Vẽ biểu đồ:

+ Vẽ 2 hình trụ nửa đường kính không giống nhau theo lần lượt thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 và 2019.

=> Tính quy tế bào chào bán kính: Ví dụ mang đến nửa đường kính năm 2000 là 1 trong những,5 centimet, nửa đường kính năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

(3511,3 và 2031,6 theo lần lượt là độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trái đất năm 2019 và 2000)

+ Ghi số liệu thể hiện nay tỉ trọng lên biểu thiết bị, chú thích và thương hiệu biểu thiết bị.

- Từ biểu thiết bị tiếp tục vẽ rút rời khỏi phán xét.

Lời giải chi tiết:

- Xử lí số liệu:

Bảng tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân bám theo lục địa, năm 2000 và 2019 (%)

- Tính chào bán kính:

Cho nửa đường kính hình trụ năm 2000 là 1 trong những,5 centimet => nửa đường kính hình trụ năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

- Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân bám theo lục địa, năm 2000 và 2019 (%)

=> Nhận xét:

Tỉ trọng độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân bám theo châu đem sự thay cho thay đổi vô năm 2000 và 2019:

- Á Lục đem tỉ trọng độ quý hiếm phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tối đa trong những lục địa ở cả hai năm 2000 và 2019, lúc lắc khoảng tầm 60% tỉ trọng trái đất, Xu thế tăng (năm 2019 tăng 3,8% đối với năm 2000).

- Tỉ trọng rộng lớn thứ hai là châu Mỹ (14,1% - 2019), Xu thế tách (năm 2019 tách 2,0% đối với năm 2000).

Xem thêm: nexium uống trước hay sau ăn

- Châu Âu đem tỉ trọng tách (năm 2019 tách 4,3% đối với năm 2000).

- Châu Phi đem tỉ trọng tăng (năm 2019 tăng 3,1% đối với năm 2000).

- Tỉ trọng thấp nhất là châu Đại Dương, Xu thế tách (năm 2019 tách 0,6% đối với năm 2000).