bài 13 thực hành phân tích chế độ nước của sông hồng

Đề bài

Cho bảng số liệu:

Bạn đang xem: bài 13 thực hành phân tích chế độ nước của sông hồng

- Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại lưu lượng nước tầm mon của sông Hồng.

- Tính toán và cho thấy thời hạn mùa lũ, thời hạn mùa cạn của sông Hồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ biểu đồ:

+ Xác định hình biểu đồ: Biểu đồ gia dụng đàng màn biểu diễn.

+ Trục tung thể hiện tại lưu lượng nước (m3/s), trục hoành thể hiện tại những mon nhập năm (tháng).

+ Ghi thương hiệu biểu đồ gia dụng, số liệu (lưu lượng nước) bên trên đỉnh mon ở đàng màn biểu diễn.

Xem thêm: môn địa lí ở trường phổ thông bắt nguồn từ

- Tính toán:

+ Tính lưu lượng nước tầm mon nhập năm = Tổng lưu lượng nước tầm của 12 mon : 12 (m3/s).

+ Sau cơ đối chiếu lưu lượng nước của những mon với lưu lượng nước tầm mon nhập năm vừa vặn tính.

=> Nếu to hơn (tháng mùa lũ), nếu như nhỏ rộng lớn (tháng mùa cạn).

Lời giải chi tiết

- Vẽ biểu đồ:

Xem thêm: fe + kmno4

- Lưu lượng nước tầm mon nhập năm của sông Hồng là: 39163/12 = 3263,6 (m3/s).

=> Thời gian trá mùa lũ: mon 6 – 10; Thời gian trá mùa cạn: mon 11 – 5.