bài 11 sử 10 cánh diều


Hãy trình diễn sự cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

? mục 1.1

Bạn đang xem: bài 11 sử 10 cánh diều

Trả câu nói. thắc mắc mục 1.1 trang 78 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.2, hãy trình diễn sự cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 1.1 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định sự cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Sự cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X:

- Từ đầu Công nguyên vẹn – thế kỷ VII, Khu vực Đông Nam Á xuất hiện tại một vài vương quốc như Phù Nam, Chăm-pa, Ma-lay-u,... vô ê rộng lớn mạnh mẽ nhất là Phù Nam.

- Từ thế kỷ VII cho tới thế kỷ X, tạo hình một vài vương quốc mới nhất và thống nhất một vài vương quốc nhỏ trở nên nước to hơn như Ăng-co, Sri-vi-giay-a.

Quảng cáo

? mục 1.2

Trả câu nói. thắc mắc mục 1.2 trang 78 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.3, hãy trình diễn sự cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 1.2 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định sự cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Sự cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV:

- Giai đoạn lưu lại những tổ quốc phong loài kiến Khu vực Đông Nam Á vững mạnh và thống nhất: Đại Việt, Chăm page authority, Lan Xang,... 

- Nền văn minh Khu vực Đông Nam Á được đánh giá với cơ tầng văn hóa truyền thống phiên bản địa và biểu tầng văn hóa truyền thống nén Độ- Trung Quốc.

-  Mé cạnh nguyên tố ê, nền văn minh Hồi giáo đang được xuất hiện tại và rộng phủ.

? mục 1.3

Trả câu nói. thắc mắc mục 1.3 trang 79 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.4, hãy cho thấy vô quá trình thế kỉ XVI – XIX, văn minh Khu vực Đông Nam Á đang được tiêu thụ những nguyên tố nào là kể từ phương Tây.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 1.3 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những nguyên tố kể từ phương Tây được tiêu thụ vô văn minh Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Những nguyên tố kể từ phương Tây được tiêu thụ vô văn minh Đông Nam Á

- Từ thế kỷ XIX-XIX, chính sách phong loài kiến ở Khu vực Đông Nam Á giảm sút và quy trình xâm lăng của những người Châu Âu, khởi điểm là kẻ Bồ Đào Nha xâm lắc Ma-lắc-ca vô năm 1511.

- Thời đặc điểm này cũng lưu lại Khu vực Đông Nam Á đem sự kí thác bôi với văn minh phương Tây, nổi trội là:

+ Văn học tập và thẩm mỹ.

+ Trong khi còn tồn tại ngữ điệu, tư tưởng,...

? mục 2.1

Trả câu nói. thắc mắc mục 2.1 trang 80 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý những hình 11.5, 11.6, hãy:

- Nêu những kiểu dáng tín ngưỡng dân gian giảo của dân cư Khu vực Đông Nam Á.

- Kể thương hiệu những tôn giáo phổ cập ở những vương quốc Khu vực Đông Nam Á. Vì sao những tôn giáo đó lại được phần đông dân cư Khu vực Đông Nam Á đón nhận?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 2.1 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những kiểu dáng tín ngưỡng dân gian giảo của văn minh Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

* Các kiểu dáng tín ngưỡng dân gian giảo của dân cư Đông Nam Á:

- Thờ cúng tổ tiên

- Thờ thần thiên nhiên

- Thờ thần động vật hoang dã,...

* Những tôn giáo phổ cập ở những vương quốc Đông Nam Á:Phật giáo, Hin-đu giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Nho giáo. 

- Các tôn giáo này được tiếp nhận ở Khu vực Đông Nam Á vì chưng lẽ : 

+ Tại Khu vực Đông Nam Á ko tồn bên trên và cải cách và phát triển tôn giáo dân tộc bản địa, chỉ mất những tín ngưỡng mang tính chất phiên bản địa. Hơn nữa, những tôn giáo cũng có thể có những đường nét tương thích vô tư tưởng tương thích dân cư Khu vực Đông Nam Á. 

+ Các tôn giáo Khi được xâm nhập vô chống đem những nước không thay đổi quy mô tôn giáo và cạnh bên đem những nước tiêu thụ tinh lọc.

? mục 2.2

Trả câu nói. thắc mắc mục 2.2 trang 81 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.7, hãy nêu những trở nên tựu về văn tự động và văn học tập Khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm: điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của hy lạp và la mã cổ đại


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 2.2 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những trở nên tựu về văn tự động và văn học tập của Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Những trở nên tựu về văn tự động và văn học tập của Đông Nam Á:

? mục 2.3

Trả câu nói. thắc mắc mục 2.3 trang 82 SGK Lịch Sử 10 

Đọc vấn đề và để ý những Hình 11.8, 11.9, hãy nêu trở nên tựu đa số của phong cách thiết kế, chạm trổ ở Khu vực Đông Nam Á.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 2.3 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những trở nên tựu đa số về phong cách thiết kế, chạm trổ của Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Thành tựu đa số của phong cách thiết kế, chạm trổ ở Đông Nam Á:

Luyện luyện Câu 1

Trả câu nói. thắc mắc rèn luyện trang 82 SGK Lịch Sử 10

1. Thể hiện tại bên trên trục thời hạn những quá trình cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu Công nguyên vẹn cho tới thế kỉ XIX.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức bài bác 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những quá trình cải cách và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu Công nguyên vẹn cho tới thế kỉ XIX.

Bước 3: Kẻ trục thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Luyện luyện Câu 2

2. Vẽ sơ trang bị suy nghĩ thể hiện tại những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ- trung đại.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức bài bác 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ- trung đại.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận và vẽ sơ trang bị suy nghĩ.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng

Trả câu nói. thắc mắc Vận dụng mục 3 trang 82 SGK Lịch Sử 10

Sưu tầm tranh vẽ, tư liệu về những công trình xây dựng phong cách thiết kế Khu vực Đông Nam Á và phân loại theo đuổi phụ vương dòng: phong cách thiết kế dân gian giảo, phong cách thiết kế tôn giáo, phong cách thiết kế cung đình.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức bài bác 11 SGK.

Bước 2: Xác quyết định những công trình xây dựng phong cách thiết kế của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ- trung đại.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận và lần tư liệu.

Lời giải chi tiết:

Kiến trúc dân gian:

Nhà sàn Indonesia

Nhà sàn Brunei

Kiến trúc tôn giáo:

Đền Angkor Wat- Campuchia

Chùa Wat Arun- Thái Lan

Kiến trúc cung đình:

Hoàng Thành Thăng Long- Việt Nam


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Cánh Diều - Xem ngay

Xem thêm: từ có tiếng dao

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.