axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

AXIT AXETIC KHÔNG PHẢN ỨNG VỚI CHẤT NÀO SAU ĐÂY?

A. CaCO₃

Bạn đang xem: axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

B. Zn.

C. Cu.

D. KOH.

Đáp án:C. Cu.

Axit axetic (CH3COOH) ko phản xạ với sắt kẽm kim loại đồng (Cu).

Giải thích

Xem thêm: sau good là to v hay ving

Phương trình phản xạ của axit axetic với những hóa học là

CaCO₃ + 2CH₃COOH → (CH₃COO)₂Ca + H₂O + CO₂

Zn + 2CH₃COOH → Zn(CH₃COO)₂ + H₂

Cu + CH₃COOH → ko phản ứng

KOH + CH₃COOH → CH₃COOK + H₂O

Xem thêm: đầu ra của máy tăng âm là

Nội dung bài xích viết:

    Đánh giá bán bài xích viết: (1.116 lượt)