anh 10 unit 5 writing


1. Choose an invention in this unit. Draw a diagram đồ sộ show how it is used. Then work in groups đồ sộ guess one another’s inventions. 2. Rewrite the second sentence ví that it has a similar meaning đồ sộ the first. Use the expressions and the prompts below đồ sộ help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) đồ sộ describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below đồ sộ help you.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: anh 10 unit 5 writing

Video chỉ dẫn giải

Writing about the benefits of an invention

(Viết về những quyền lợi của một trừng trị minh)

1. Choose an invention in this unit. Draw a diagram đồ sộ show how it is used. Then work in groups đồ sộ guess one another’s inventions.

(Chọn một sáng tạo nhập bài học kinh nghiệm này. Vẽ một sơ thiết bị khiến cho thấy nó được dùng thế nào. Sau cơ, thao tác bám theo group nhằm đoán sáng tạo của nhau.)

Example:

Answer: It's Artificial Intelligence

(Trả lời: Nó là Trí tuệ nhân tạo)

- At work: plan holidays for customer, answer questions,etc.

(Tại điểm thực hiện việc: lập plan ngủ lễ mang đến người sử dụng, trả lời vướng mắc, v.v.)

- At home: clean the house, etc.

(Ở nhà: vệ sinh mái ấm, v.v.)

- In transport: find the best routes, etc.

(Trong phó thông: dò xét những tuyến phố cực tốt, v.v.)

Lời giải chi tiết:

The Internet:

- communicate over long distances (giao tiếp bên trên khoảng cách xa)

- study and work online (học tập dượt và thao tác trực tuyến)

- find solutions for every question (tìm biện pháp mang đến từng câu hỏi)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Rewrite the second sentence ví that it has a similar meaning đồ sộ the first. Use the expressions and the prompts below đồ sộ help you.

(Viết lại câu loại nhì nhằm nó đem nghĩa tương tự động với câu trước tiên. Sử dụng những biểu thức và lời nói nhắc bên dưới sẽ giúp đỡ các bạn.)

1. Al helps drivers đồ sộ find the best routes in transport.

(Al chung người tài xế tìm kiếm ra những tuyến phố cực tốt nhập vận tải đường bộ.)

→ Helping drivers ____________benefits of AI in transport

2. Vacuum cleaners allow us đồ sộ clean the house quickly. 

(Máy mút hút lớp bụi được chấp nhận tất cả chúng ta vệ sinh mái ấm cửa ngõ một cơ hội nhanh gọn lẹ.)

→________________useful___________.

3. Smartphones are used for learning languages. 

(Điện thoại mưu trí được dùng nhằm học tập ngữ điệu.)

→ ___________help_______________.

4. Telephones are useful in communicating over long distances. 

(Điện thoại vô cùng hữu ích trong các công việc tiếp xúc bên trên một khoảng cách xa vời.)

→ ____________used____________.

Phương pháp giải:

Useful expressions:

- Sth / Doing sth is one of the (many) benefits of ....: ... là một trong trong mỗi quyền lợi của...

Xem thêm: toán lớp 7 bài 33 quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

- ... enable(s) / allow(s) / help(s) us đồ sộ tự sth: ... chung tất cả chúng ta thao tác gì đó

-... is / are used in sth/ for doing sth/to tự sth: ... được dùng mang đến việc...

- ... is/are useful for sth/ for doing sth/ for sb đồ sộ tự sth/ in doing sth: ... được dùng mang đến ai thao tác gì

Lời giải chi tiết:

1. Helping drivers is one of the benefits of AI in transport.

(Giúp người tài xế là một trong trong mỗi quyền lợi của AI nhập giao thông vận tải.)

2. Vacuum cleaners are useful for us đồ sộ clean the house quickly.

(Máy mút hút lớp bụi vô cùng hữu ích nhằm tất cả chúng ta vệ sinh mái ấm cửa ngõ một cơ hội nhanh gọn lẹ.)

3. Smartphones help us đồ sộ learn languages.

(Điện thoại mưu trí chung tất cả chúng ta học tập ngữ điệu.)

4. Telephones are used in communicating over long distances.

(Điện thoại được dùng nhằm liên hệ nhập khoảng cách xa vời.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write a paragraph (120 - 150 words) đồ sộ describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below đồ sộ help you.

(Viết một quãng văn (120 - 150 từ) nhằm tế bào miêu tả nhì hoặc thân phụ quyền lợi của sáng tạo tuy nhiên các bạn vẫn lựa chọn trong một. Sử dụng dàn ý sau đây sẽ giúp đỡ các bạn.)

First sentence (Introduction): (Câu trước tiên - Giới thiệu)

What is the invention? (Phát minh là gì?)

Supporting sentences (Development): (Câu tương hỗ - Phát triển)

- What is the first benefit? Give some explanation and/or examples.

(Lợi ích trước tiên là gì? Đưa rời khỏi một trong những lý giải và / hoặc ví dụ.)

- What is the second benefit? Give some explanation and/or examples.

(Lợi ích loại nhì là gì? Đưa rời khỏi một trong những lý giải và / hoặc ví dụ.)

- What is the third benefit? Give some explanation and/or examples.

(Lợi ích loại thân phụ là gì? Đưa rời khỏi một trong những lý giải và / hoặc ví dụ.)

Last sentence (Conclusion): (Câu cuối - Kết luận)

How important / useful is the invention in our life?

(Phát minh cần thiết / hữu ích thế nào nhập cuộc sống đời thường của bọn chúng ta?)

Lời giải chi tiết:

The Internet is one of the most useful inventions in the 21st century. Firstly, the Internet allows us đồ sộ communicate for long distances. For example, we can use a mobile phone connected with the Internet đồ sộ make a Gọi, text messages with friends from all over the world. Secondly, the Internet is very useful for us đồ sộ study and work online. We can join many online classes đồ sộ study after school or work from trang chủ with apps using the Internet. Finally, the Internet is used đồ sộ tìm kiếm for all the questions. The Internet can quickly come up with a dozens of answers which is contributed by many users on it. In short, the Internet bring us many benefits ví people should try it soon.

Tạm dịch:

Internet là một trong trong mỗi sáng tạo hữu ích nhất nhập thế kỷ 21. Thứ nhất, Internet được chấp nhận tất cả chúng ta liên hệ với khoảng cách xa vời. Ví dụ, tất cả chúng ta rất có thể dùng Smartphone địa hình đem liên kết Internet nhằm gọi năng lượng điện, nhắn tin tưởng với đồng minh kể từ mọi chỗ bên trên trái đất. Thứ nhì, Internet vô cùng hữu ích nhằm tất cả chúng ta học hành và thao tác trực tuyến. Chúng tao rất có thể nhập cuộc nhiều tầng học tập trực tuyến nhằm học tập sau giờ học tập hoặc thao tác tận nơi với những phần mềm dùng Internet. Cuối nằm trong, Internet được dùng nhằm dò xét tìm kiếm toàn bộ những thắc mắc. Internet rất có thể nhanh gọn lẹ thể hiện sản phẩm tá câu vấn đáp được góp phần vị nhiều người tiêu dùng bên trên cơ. Tóm lại, Internet đưa đến mang đến tất cả chúng ta thật nhiều quyền lợi nên là người xem nên demo sớm.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete a conversation at a computer store with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Role – play similar conversations about other devices you want đồ sộ buy. Use the example in 1 and the expressions below đồ sộ help you. 1. Read the text below. Match the highlighted words and phrase with their meanings. 2. Look at the advertisements. Decide which one is most suitable for each person below.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Looking back

  Solve the crossword. Use the three-syllable nouns in this unit. Read out the correct answers in pairs when you finish. Circle the correct answers.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Project

  Work in groups. Your class is organizing a Technology Fair. The theme is “inventions for the classroom”. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be existing or new invention.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening

  1. Complete the sentences with the words in the box. 2. Listen đồ sộ a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word. 3. Listen again. Put a tick (✓) next đồ sộ the correct way and a cross (x) next đồ sộ the wrong way đồ sộ use RoboVacuum. 4. What other buttons tự you want RoboVacuum đồ sộ have? Add them đồ sộ the picture below and tell your friend about them.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Speaking

  1. Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below đồ sộ help you. 2. Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below đồ sộ help you prepare a group presentation. 3. Present your ideas đồ sộ the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: viết về một nhân vật lịch sử có thật

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.