100 độ c bằng bao nhiêu độ f

Độ F và phỏng C là 2 đơn vị chức năng được dùng nhằm giám sát sức nóng phỏng. Cách thay đổi phỏng F sang trọng phỏng C và ngược lại như vậy nào? gí dụng ngay lập tức 3 cơ hội tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: 100 độ c bằng bao nhiêu độ f

1. Chuyển theo đòi công thức

Độ F là một trong đơn vị chức năng đo sức nóng phỏng dùng thông thườn nhập thời hạn trước năm 1960. Độ F ghi chép tắt kể từ thương hiệu người tạo nên rời khỏi nó – căn nhà cơ vật lý người Đức – Fahrenheit.

Từ phỏng F vẫn mang lại, tất cả chúng ta rất có thể tiến hành thay đổi phỏng f sang trọng phỏng c theo đòi công thức sau:

°C = 5/9 * (°F – 32)

(Độ đo vì như thế phỏng C được xem vì như thế phỏng F trừ 32 rồi nhân với 5/9)

Ngược lại, mong muốn thay đổi phỏng C sang trọng phỏng F, tao vận dụng công thức: °F = 9/5 * °C + 32

(Nhiệt phỏng đo vì như thế phỏng F được xem vì như thế phỏng C nhân với 9/5 rồi cùng theo với 32)

Ta chỉ việc vận dụng số liệu nhập công thức bên trên là với thành quả.

Cách quy thay đổi phỏng F sang trọng phỏng C và ngược lại

Công thức quy thay đổi phỏng F sang trọng phỏng C và ngược lại

Ví dụ 1:

Nhiệt phỏng đo được là 100 phỏng F. Đổi 100 phỏng F vì như thế từng nào phỏng C?

Áp dụng công thức, 100 phỏng F bằng: 5/9* (100-32) = 37,78 phỏng C.

Ví dụ 2:

375 phỏng F vì như thế từng nào phỏng C?

Áp dụng công thức: 5/9* (375-32) = 190.55555555 phỏng C ≈ 90,556 phỏng C

>> Xem thêm: Ứng dụng của hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện từ

2. Sử dụng bảng quy đổi kể từ phỏng F sang trọng phỏng C

Với những sức nóng phỏng thông thườn, bạn cũng có thể dùng bảng quy đổi sức nóng phỏng tiếp sau đây nhằm quy đổi:

Bảng quy thay đổi phỏng C và phỏng F
 (°C)

Celsius

(°F)

Fahrenheit

Mô tả(°F)

Fahrenheit

 (°C)

Celsius

-273.15 °C-459.67 °FNhiệt phỏng ko tuyệt đối-459.67 °F-273.15 °C
-50 °C-58.0 °F-50 °F-45.56 °C
-40 °C-40.0 °F-40 °F-40.00 °C
-30 °C-22.0 °F-30 °F-34.44 °C
-20 °C-4.0 °F-20 °F-28.89 °C
-10 °C14.0 °F-10 °F-23.33 °C
-9 °C15.8 °F0 °F-17.78 °C
-8 °C17.6 °F10 °F-12.22 °C
-7 °C19.4 °F20 °F-6.67 °C
-6 °C21.2 °F30 °F-1.11 °C
-5 °C23.0 °F32 °F0 °C
-4 °C24.8 °F40 °F4.44 °C
-3 °C26.6 °F50 °F10.00 °C
-2 °C28.4 °F60 °F15.56 °C
-1 °C30.2 °F70 °F21.11 °C
0 °C32.0 °Fđiểm ngừng hoạt động / giá buốt chảy của nước80 °F26.67 °C
1 °C33.8 °F90 °F32.22 °C
2 °C35.6 °F98.6 °F37 °C
3 °C37.4 °F100 °F37.78 °C
4 °C39.2 °F110 °F43.33 °C
5 °C41.0 °F120 °F48.89 °C
6 °C42.8 °F130 °F54.44 °C
7 °C44.6 °F140 °F60.00 °C
8 °C46.4 °F150 °F65.56 °C
9 °C48.2 °F160 °F71.11 °C
10 °C50.0 °F170 °F76.67 °C
11 °C51.8 °F180 °F82.22 °C
12 °C53.6 °F190 °F87.78 °C
13 °C55.4 °F200 °F93.33 °C
14 °C57.2 °F212 °F100 °C
15 °C59.0 °F300 °F148.89 °C
16 °C60.8 °F400 °F204.44 °C
17 °C62.6 °F500 °F260.00 °C
18 °C64.4 °F600 °F315.56 °C
19 °C66.2 °F700 °F371.11 °C
20 °C68.0 °F800 °F426.67 °C
21 °C69.8 °FNhiệt phỏng phòng900 °F482.22 °C
22 °C71.6 °F1000 °F537.78 °C
23 °C73.4 °F
24 °C75.2 °F
25 °C77.0 °F
26 °C78.8 °F
27 °C80.6 °F
28 °C82.4 °F
29 °C84.2 °F
30 °C86.0 °F
31 °C87.8 °F
32 °C89.6 °F
33 °C91.4 °F
34 °C93.2 °F
35 °C95.0 °F
36 °C96.8 °F
37 °C98.6 °FNhiệt phỏng khung hình trung bình
38 °C100.4 °F
39 °C102.2 °F
40 °C104.0 °F
50 °C122.0 °F
60 °C140.0 °F
70 °C158.0 °F
80 °C176.0 °F
90 °C194.0 °F
100 °C212.0 °FĐiểm sôi của nước
200 °C392.0 °F
300 °C572.0 °F
400 °C752.0 °F
500 °C932.0 °F
600 °C1112.0 °F
700 °C1292.0 °F
800 °C1472.0 °F
900 °C1652.0 °F
1000 °C1832.0 °F

Từ bảng quy thay đổi phía trên, các bạn chỉ việc tìm hiểu theo đòi sản phẩm ngang nhằm hiểu rằng phỏng C thay đổi sang trọng phỏng F là từng nào và ngược lại.

Bảng quy thay đổi phỏng F sang trọng phỏng C

Bảng quy thay đổi phỏng F sang trọng phỏng C

Bảng quy thay đổi phỏng C sang trọng phỏng F

Xem thêm: âm mưu của thực dân pháp khi tấn công đà nẵng là

Bảng quy thay đổi kể từ phỏng C sang trọng phỏng F

Ví dụ:

  • Nhiệt phỏng chống 21 °C tương tự với 69.8 °F
  • Nhiệt phỏng khung hình tầm là 37 °C tương tự với 98.6 °F
  • Nhiệt phỏng 100 phỏng f sang trọng phỏng c tiếp tục vì như thế 37.78 °C

3. Chuyển thay đổi vì như thế trang web trực tuyến

Nếu máy tính/ vũ khí địa hình của doanh nghiệp với liên kết mạng internet ổn định quyết định thì bạn cũng có thể đơn giản tiến hành quy thay đổi với trang web trực tuyến. Có không hề ít trang web tương hỗ thay đổi phỏng F sang trọng phỏng C và ngược lại. quý khách chỉ việc gõ sức nóng phỏng mong ước nhập.

Bước 1: Truy cập trang web quy đổi

https://www.metric-conversions.org/vi/nhiet-do/do-f-sang-do-c.htm

Bước 2: Nhập số phỏng F cần thiết đổi

Tại địa điểm nhập số, các bạn điền số phỏng F cần thiết thay đổi. Website tiếp tục tự động hóa quy thay đổi và trả về thành quả.

Nếu mình muốn tiến hành thay đổi ngược lại (từ phỏng C sang trọng phỏng F), các bạn ấn lựa chọn mũi thương hiệu trả chiều quy thay đổi. Sau cơ nhập số phỏng C và hóng gọi thành quả.

Đổi phỏng F sang trọng phỏng C vì như thế website

Đổi phỏng F sang trọng phỏng C vì như thế website

Bước 3: Đọc Search Engine Results Page kể từ Website.

Bạn rất có thể lựa lựa chọn tăng hoặc tách phỏng đúng đắn của câu vấn đáp bằng phương pháp lựa chọn những đòi hỏi về “định dạng”; “độ chủ yếu xác” qua chuyện dù lựa lựa chọn tương tự.

Ví dụ thực hiện:

Muốn quy thay đổi 350 phỏng f vì như thế từng nào phỏng c? Ta tiến hành như sau

Truy cập nhập links website:

Điền phỏng F cần thiết đổi

Gõ sức nóng phỏng cần thiết quy thay đổi là 350

Điền số phỏng F cần thiết quy đổi

Kết trái khoáy trả về sau 1-2s:

Kết trái khoáy quy thay đổi được hiện thị lên mùng hình

Ví dụ 2: Đổi 200 phỏng C được từng nào phỏng F?

Nhấp nhập mũi thương hiệu hòn đảo chiều trả đổi

Cách hòn đảo chiều thay đổi ngược lại kể từ phỏng C sang trọng phỏng F

Cách hòn đảo chiều thay đổi ngược lại kể từ phỏng C sang trọng phỏng F

Nhập phỏng C cần thiết đổi: 200; tao với Search Engine Results Page sau 1-2s

Kết trái khoáy quy thay đổi sang trọng phỏng F

Kết trái khoáy kể từ trang web mang lại thấy: 200 °C = 392 °F

Dùng cơ hội bên trên tao với câu vấn đáp 375 phỏng F vì như thế từng nào phỏng C: 375 phỏng F ≈ 90,556 phỏng C

Trên đấy là chỉ dẫn 3 cơ hội thay đổi phỏng F sang trọng phỏng C và cơ hội thay đổi ngược lại. Hy vọng những vấn đề bên trên hữu ích cho chính mình. HCTECHCO chúc các bạn tiến hành trở nên công!

Có thể các bạn quan lại tâm:

Xem thêm: công thức tính công cơ học

  • Cách tính chu vi hình chữ nhật
  • Tính chu vi hình vuông